Het proces in een video serie

Het IVN Jongeren Adviesbureau helpt (overheids)instellingen of bedrijven om in de veranderende maatschappij nieuwe antwoorden te vinden op actuele duurzaamheidsvraagstukken. De eigentijdse blik van  jongeren doorbreekt de bestaande denkpatronen in een organisatie. Dit stimuleert innovatie en bevordert verrassende verbindingen tussen medewerkers. Door goed te luisteren naar de oplossingen van de generatie van de toekomst worden beslissingen en het beleid meer toekomstbestendig.

bron: website IVN Jongerenadviesbureau

In samenwerking met IVN breng ik het complete proces van dit project in beeld. Daarbij draait het om de input van de leerlingen, de samenwerking, reactie van de gemeente en het eindproduct.

In dit project stond de aanpak van zwerfafval op de zogenaamde ‘snoeproutes’ centraal. Leerlingen uit de Gemeente Lingewaard werken aan diverse oplossingen om dit probleem op te lossen.

1. De kick-off

2. Masterclass ontwerpen

3. Opruimactie zwerfafval

4. De eindpresentatie