“Grootmoeder, wat heeft u grote oren!”

Educatieve online video’s voor het basisonderwijs

Voor het eerst in 150 jaar wonen er sinds 2018 weer wolven op de Veluwe. In 2019 zijn er zelfs vijf welpjes geboren. Van oudsher heeft de wolf een slecht imago. In verhalen en vertellingen, zoals Roodkapje, is de wolf vaak de boosdoener. Maar klopt dat eigenlijk wel? Met deze natuurlessen leren leerlingen de wolf kennen: van bijzondere kenmerken, zijn leefgebied en zijn rol in de natuur tot zijn imago.

Samen met IVN Natuureducatie ben ik aan de slag gegaan om het project over de wolf in Nederland visueel te maken. Dit hebben we gedaan door naast het lespakket ook 2 video’s op te nemen: een kennisfilm over de wolf en een vlog met een specifiek opdracht voor de kinderen. Belangrijk is dat de vooraf geformuleerde ‘leerdoelen’ terug komen in deze video’s, en dat bepaalde kerndoelen terugkomen in het totale lespakket. Zo sluiten deze natuurlessen aan bij kerndoelen:

  • 39 – De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • 40 – De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • 41 – De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Kinderen verbinden met de natuur
In samenwerking met provincie Gelderland en andere partners verbindt IVN Natuureducatie kind en natuur. Dat doen we met campagnes, zoals de Nationale Buitenlesdag, en projecten, zoals groene schoolpleinen. Meer weten? Kijk op www.ivn.nl/gelderland. 

Download hier het gratis lesmateriaal
Kennisfilm: De Wolf in Nederland
Vlog: Maak een maquette